آلارم گازهای طبی (Medical Gas Alarm)

  • خانه /

آلارم گازهای طبی (Medical Gas Alarm)

آلارم گازهای طبی، دستگاهی است که میزان فشار در خطوط گازهای طبی را مانیتور می کند و در صورت افت فشار گاز در خط، بروز اشکال در مسیر و یا قطع جریان ، این وضعیت را به صورت سمعی و بصری هشدار می¬دهد و مسئولین هر بخش یا تاسیسات بیمارستان را از این موضوع آگاه می سازد.