سیستم هوای فشرده مدیکال (Medical Air Compressed System)

  • خانه /

سیستم هوای فشرده مدیکال (Medical Air Compressed System)

سیستم هوای فشرده مدیکال شرکت مهندسی فرسار تجارت جهت تولید هوای فشرده مدیکال طراحی شده. در این سیستم هوا توسط کمپرسور فشرده می شود و پس از عبور از تله گیر وارد مخزن فشرده شده و با عبور از فیلتراسیون توسط درایر جذبی خشک می گردد و جریان هوای خشک یکنواخت تا 5 بار وارد سیستم لوله کشی هوای فشرده می شود.