ساکشن (Suction)

ساکشن (Suction)

دستگاه ساکشن برای مکش ترشحات دهان و گلو و مایعات در عمل جراحی استفاده می شود این دستگاه مکش یکنواخت و قابل تنظیم را در بخش های ویژه اتاق عمل برای کاربردهای مختلف فراهم می کند و در کلیه بخش های اتاق عمل ، ریکاوری ، و اورژانس بیمارستان بصورت عمده استفاده می شود.