همکاری با ما

شرکت مهندسی فرسار تجارت از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند دعوت به همکاری می نماید.

ارسال فایل رزومه

ارسال فایل رزومه به منزله استخدام نیست و در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید با شما تماس خواهیم گرفت

کلمه امنیتی