حضور مدیر عامل شرکت مهندسی فرسار تجارت در هیات تجاری فناوری

حضور مدیر عامل شرکت مهندسی فرسار تجارت در هیات تجاری فناوری اعزامی به کشور روسیه

  • خانه /
  • اخبار /
  • 1401/02/05
  • + 184

حضور مدیر عامل شرکت مهندسی فرسار تجارت در هیات تجاری فناوری اعزامی به کشور روسیه  با همراهی جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور برقراری ارتباط و تعامل شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر کشور در حوزه نفت و گاز، تجهیزات پزشکی، دارو و...