بیمارستان خاتم‌ زاهدان

این بیمارستان در سال 1350 تأسیس و در حال حاضر دارای 270 تخت مصوب و 261 تخت فعال می باشد و دارای بخش های درمانی و تشخیصی شامل: بخش بستری، کلینیک و خدمات پاراکلینیک است .
شرکت مهندسی فرسارتجارت در سال 1395 همکاری خود را با این بیمارستان آغاز کرد و محصولاتی از جمله: چراغ سیالتیک اتاق عمل، ستون سقفی، دیوارهای فراشیشه ای اتاق عمل، کمپرسور هوای فشرده و ساکشن دیواری را در این بیمارستان عرضه کرده است ( به نمایش گذاشته است)