ولو باکس(قطع‌کننده‌)گازهای‌ طبی

CODE ولوباکس

اصولا در هر بیمارستان جهت کنترل، قطع و وصل نمودن و آگاهی از برقراری جریان و میزان فشار گازهای‌طبی در بخش‌های مختلف بیمارستان مانند بخش بستریICU،CCU اتاق‌های جراحی و دیگر بخش‌ها نیاز به یک‌سری تجهیزات کنترلی و ایمنی می‌باشد که با قرار دادن آن بر سر راه لوله‌کشی در هریک از بخش‌های فوق‌الذکر به راحتی بتوانند جریان گاز مورد نیاز را در هر زمان احتیاج به قطع و یا وصل جریان گاز اقدام نمایند. کلیه‌ی این نیازها در جعبه‌های تحت عنوان ولوباکس در واحد مهندسی شرکت مهندسی فرسارتجارت طراحی و در خطوط تولید این شرکت تولید انبوه می‌گردد

محصولات مشابه