سیستم هوای فشرده مدیکال مرکزی

CODE طبی مرکزی

از جمله گازهای مورد استفاده در هر بیمارستان، هوای فشرده طبی می‌باشد. بدین منظور از سیستم هوای فشرده طبی مرکزی که در شرکت مهندسی فرسارتجارت طراحی و ساخته شده است، در بیمارستان‌های کشور از آن بهره‌مند می‌شوند. از کمپرسور جهت فشرده‌سازی هوا استفاده می‌شود. کار اصلی کمپرسورها این است که با صرف انرژی مکانیکی، هوا را متراکم کرده و باعث افزایش فشار می‌شوند. هوا پس از فشرده‌شدن از فیلترهای ذرات، غبار، روغن و باکتریال و در نهایت از دستگاه درایر خشک‌کن عبور کرده و در مخزن ذخیره جمع‌شده و در نهایت به‌صورت هوای فشرده‌ مدیکال در خط مصرف قرار می‌گیرد.

محصولات مشابه