دستگاه اکسیژن‌ساز ماژولار (بنک تایپ)

CODE Bank Type

مولد اکسیژن یا دستگاه اکسیژن ساز، اکسیژن را از هوا جدا می کند تا این گاز بتواند بطور مستقیم و یا بصورت ذخیره شده در مخازن تحت فشار، وارد فرآیند شود. هوای طبیعی محیط از 78٪ نیتروژن، 21٪ اکسیژن و مقدار کمی از گازهای کمیاب نظیر آرگون و دی اکسید کربن تشکیل شده است. به منظور حذف نیتروژن و گازهای کمیاب، از دستگاه اکسیژن ساز استفاده می‌شود.
جذب نوسان فشار (Pressure Swing Adsorption) متداول‌ترین روش تولید اکسیژن در مقیاس صنعتی است. مولد اکسیژن PSA نیتروژن را از هوای داخل مخازن تحت فشاری که از زئولیت پر شده است، جدا می‌کنند. زئولیت یک ماده معدنی است که به دو صورت طبیعی و ساخت بشر وجود دارد و به عنوان "غربال مولکولی" عمل می‌کند. مولکول‌های نیتروژن که اندازه بزرگتری دارند توسط مواد غربال‌کننده جذب می‌شوند درحالی‌که مولکول‌های اکسیژن که کوچک‌تر هستند از میان این مواد عبور کرده و جمع‌آوری می‌شوند. سپس فشار آزاد می‌شود، مولکول‌های نیتروژن آزاد شده و به جو منتقل می‌شوند و مخزن دوباره تحت فشار قرار می‌گیرد.
دستگاه‌های اکسيژن ساز بنک تایپ برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این امکان را فراهم می‌سازد که بدون وابستگی به اکسیژن کپسولی، بتوانند به طور پیوسته در محل مصرف اکسیژن تولید نمایند. 
برخی از مزایای این دستگاه عبارتند از:
اطمینان کامل نسبت به منبع دائمی اکسیژن و عدم نگرانی از تحویل نامنظم اکسیژن 
اطمینان کامل از تولید اکسیژن در مواقع پیک مصرف 
ایمنی بالا و جلوگیری از بروز احتمالی خطر انفجار در کپسول‌ها
بازگشت سرمایه در مدت کوتاه

محصولات مشابه