اکسیژن ساز Bank Type

CODE Bank Type

دستگاه‌های اکسيژن ساز به روش Bank Type برای بیمارستان ها و مراکز درمانی این امکان را فراهم می‌سازد که بدون وابستگی به اکسیژن کپسولی، بتواند به طور پیوسته در محل مصرف اکسیژن تولید نمایند. 
برخی از مزایای این دستگاه عبارتند از:

  • اطمینان کامل به منبع دائمی اکسیژن، عدم نگرانی از تحویل نامنظم اکسیژن 
  • اطمینان کامل از تولید اکسیژن در موقع پیک مصرف 
  • ایمنی بالا و جلوگیری از بروز احتمالی خطر انفجار در کپسول ها
  • بازگشت سرمایه در مدت کوتاه

محصولات مشابه