آلارم گازهای طبی

CODE Medical

پس از برقراری جریان گاز طبی در محیط بیمارستانی باید دستگاهی وجود داشته باشد که در وقت قطع جریان گاز طبی به هر علتی مسئولین هر بخش یا تاسیسات بیمارستان را از این موضوع آگاه سازد. این عمل توسط دستگاهی به نام آلارم گازهای طبی که معمولا در هر بخش بیمارستانی که ولوباکس گازهای طبی قرار داشته باشد، در کنار آن تعبیه میگردد. صدای صوت مانند یا آژیر حاصل از عمل آلارم گازهای طبی در هنگام افت فشار و یا قطعی کامل جریان گازهای طبی، علامت هشدار این دستگاه می‌باشد. انواع آلارم‌های گازهای طبی به‌صورت تك‌گاز تا چهارگاز و در دو مدل توكار و روكار عرضه می‌گردند.

محصولات مشابه