ستون های سقفی جدید با قابلیت های ویژه

طراحی تجهیزات مدرن و جدید گازهای طبی برای اتاق های عمل و بخش های ویژه مراکز درمانی

 از جمله محصولات اتاقهای عمل جدید در شرکت مهندسی فرسار تجارت  ،
ستون های سقفی مدرن ، کار آمد و با طراحی های جدید  و کاربری در بخشهای ویژه  بیمارستان ها می باشد ، محصولی با طراحی زیبا ، کارایی حداکثری  برای کادر درمان و قدرت مانور بالا در  فضای  محدود اطراف تخت بیمار،  با سطح  اشغال بسیار کمتر و با رعایت آخرین استانداردهای روز جهانی.