راه اندازی خطوط تولید جدید در سال جهش تولید در کارخانجات شرکت مهندسی فرسار تجارت،

خطوط تولید   جدید عبارتند از ؛

دستگاه های اکسیژن ساز بنک تایپ، کمپرسور های هوای فشرده ،انواع ستون های سقفی با طرح های جدید، کنسول های جدید بالای سر بیمار در انواع مختلف بخشهای بستری و ویژه  ، فلومتر اکسیژن به همراه مرطوب کننده ، ساکشن دیواری ، انواع منیفولد گاز های طبی  خودکار  دیجیتال و نیمه خودکار با طراحی های مناسب سازی شده از لحاظ حجم و کاربری ساده .