ایونت ها

حضور شرکت مهندسی فرسار تجارت در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران مد

شرکت مهندسی فرسار تجارت در نهمین دوره نماشگاه ایران مد در سال 1387 شرکت کرده است و غرفه برپا کرده است. ...

اطلاعات بیشتر

حضور شرکت مهندسی فرسار تجارت در نهمین دوره نمایشگاه ایران مد

شرکت مهندسی فرسار تجارت در نهمین دوره نماشگاه ایران مد در سال 1385 شرکت کرده است و غرفه برپا کرده است.   ...

اطلاعات بیشتر